RTV Rubber & Crosslink Agent
info@xjysi.com + 86-0792-3170696

RTV Rubber & Crosslink Agent

Sammenliknet med andre isolasjonsmaterialer har RTV silikonegummi gode elektriske egenskaper når det brukes som isolasjon, fuktsikker, støtbestandig og fyllings- og fyllingsmateriale. Egenskapene er at dielektrisk konstant, dielektrisk tapsvinkel tangent og andre dielektriske egenskaper er mindre enn andre materialer, og frekvens- og temperaturendringene er stabile og er motstandsdyktige overfor korona og lysbue motstand.
Ved søknad
BY funksjon Nyheter
Request Sample