info@xjysi.com + 86-0792-3170696

surfaktant

Når en liten mengde organisk silikon lim blir tilsatt til løsningen, vil overflatespenningen til løsningen reduseres vesentlig, og endre overflateforholdet til systemet, noe som resulterer i en rekke funksjoner som fukting, emulgering, skumdannelse og oppløsning, det kan Brukes som mykningsmiddel, antistatisk middel, skalainhibitor, mykningsmiddel, avfettingsmiddel.
Ved søknad
BY funksjon Nyheter
Request Sample